Haldor – Opprette oppgave med egenvurdering

 • Oppdatert
 1. Klikk på Oppgaver i venstremenyen.
 2. Klikk på Opprett ny oppgave.
 3. Merk av for den/de gruppene du vil opprette en oppgave for. Hvis du merker av for flere grupper, blir det én oppgave for hver gruppe. 
 • A) Merk av for gruppe.
 • B) Merk av for enkeltelever innen gruppen.

 

 1. Velg Type oppgave.
 2. Hvis du vil, kan du velge å koble oppgaven til en Plan.

 

 1. Fyll ut feltene:
 • A) Start og starttidspunkt – slutt og sluttidspunkt for oppgaven.
 • B) Tittel på oppgaven.
 • C) Beskrivelse av hva elevene skal gjøre i oppgaven (instrukser for oppgaven).
 1. Type vurdering – du som lærer vurderer alltid oppgavene. Merk av i boksen for Egenvurdering for å opprette en oppgave der eleven også kan vurdere sitt eget arbeid etter at det er levert.
 2. Under Ekstra tilpasningervises de tilpasningene som foreligger for elevene i den gruppen planen er opprettet for.
 3. Legge ved filer– hvis du vil legge ved en fil, kan du klikke på Velg filer.
 4. Du kommer nå til din OneDrive. Filene må være lagret i OneDrive for at du skal kunne legge dem ved.
 • A) Marker de filene du vil legge ved planen.
 • B) Velg Select når du har markert filene som du vil legge ved, så blir de lagt til i oppgaven.
 1. Velg filtyper 
 • A) Instruksjon – filen legges til som et dokument elevene kan laste ned
 • B) Maldokument – filen legges til på elevenes arbeidsområde. Elevene får hver sin kopi av dette dokumentet. Det er i dette de skriver innleveringsoppgaven.
 1. Under Kompetansemål legger du til de kompetansemålene som du vil at det skal arbeides med i oppgaven. Du foretar dine vurderinger etter kompetansemålene som du legger til her. 
 • A) Velg kompetansemål.
 • B) Skriv eventuelle presiseringer.
 • C) Hvis faget ditt mangler her, kan du velge Legg til fag/kurs og søke opp faget.
 1. Du lukker skjemaet ved å klikke på knappene:
 • A) Publiser – oppgaven publiseres for elevene dine. Publiserte oppgaver vises i en oversikt under Oppgaver.
 • B) Lagre utkast – oppgaven vises bare for deg.
 • C) Avbryt – ikke noe av det du har gjort, blir lagret.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?