Legge til en elev i eksisterende plan

  • Oppdatert

Hvis en elev begynner i undervisningsgruppen din etter at du har opprett én eller flere planer, må du legge til den nye eleven i planene for at eleven skal få tilgang til dem.

  1. Klikk på Planeri venstremenyen.
  2. Klikk på planen der du vil legge til en elev.
  3. Klikk på Rediger, som du finner til høyre på skjermen.
  4. Klikk på Elever, som du finner øverst i skjemaet som nå åpnes.
  5. Nederst i listen over elever finner du eventuelle elever som ikke har tilgang til planen. Merk av for den/de elevene som du vil gi tilgang til planen.
  6. Gå til bunnen av skjemaet og klikk på Lagre.

Eleven har nå tilgang til planen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?