• Oppdatert
  1. Klikk på Grupper i venstremenyen
  2. Klikk på den gruppen som du vil se vurderinger for.
  3. Rull til nederst på siden.
  4. Her vises en oversikt over alle dine elevers vurderinger fra den aktuelle gruppen. Har du flere læreplaner koblet til en gruppe, vil vurderingene som vises her, være fra alle de læreplanene.
  5. Klikk på Oversikt ved en elev for å se en mer detaljert visning av den aktuelle eleven.
  6. Her vises læreplanene/fagene/kursene som finnes i den aktuelle gruppen. Her samles all vurdering og alle tilbakemeldinger som er koblet til vurderte oppgaver og planer. 
  7. Hvis du klikker på plusstegnet (+) ved enten Vurdering eller Tilbakemelding, åpnes disse menyene og du ser:
  • A) Kompetansemålene – du ser en oversikt over alle kompetansemålene i faget. For hver gjennomførte vurdering vises et element i denne listen som viser hvilke kompetansemål eleven er blitt testet på. 
  • B) Tilbakemelding – alle tilbakemeldinger du har gitt på oppgaver og planer, vises her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?