Basisgrupper – Opprette basisgruppe

 • Oppdatert

Om funksjonen

Basisgrupper kan brukes i gruppearbeid

Du som lærer kan vise basisgrupper via projektoren for å synliggjøre hvilke grupper elevene skal arbeide i

Du kan ha flere basisgrupper i én klasse/undervisningsgruppe etter forskjellige arbeidsområder eller fag

Elevene kan se hvilke basisgrupper de tilhører

1. Klikk på Grupper, som du finner i venstremenyen.

mceclip0.png

2. Klikk på gruppen der du vil opprette en basisgruppe.

3. Klikk på Basisgrupper, som du finner til høyre under overskriften Verktøy.

mceclip0.png

4. Klikk på Opprett basisgruppe for å opprette en ny basisgruppe.

mceclip1.png

5. Du kommer nå til skjemaet for å opprette basisgrupper.

6. Tittel– gi basisgruppen en tittel.

7. Del inn gruppene.

 • Del inn automatisk –
  • A) Velg Antall grupper eller ...
  • B) Elever per gruppe og angi antallet ved hjelp av + (pluss) og - (minus).
  • C) Velg deretter Generer, så opprettes grupper automatisk.
 • Opprette gruppene manuelt:
  • D) Legg til gruppe.
  • E) Under Velg gruppe ved siden av hver elev kan du flytte inn elevene i de gruppene du oppretter. 

mceclip2.png

8. Klikk på Lagre når gruppeinndelingen er ferdig

9. Basisgruppen er nå klar til bruk. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?