• Oppdatert

Denne veiledningen viser hvordan du som faglærer skriver vurderinger i Haldor. Så snart en vurdering er publisert, vises den for:

 • Kontaktlærer
 • Elev
 • Foresatte

 

 1. Klikk på Vurdering i venstremenyen.
 2. Du kommer nå til en side som viser alle fag og undervisningsgrupper som du kan skrive vurderinger i. Fagene vises som overskrifter, og under dem finner du undervisningsgruppene dine.
 3. Klikk på den undervisningsgruppen du vil skrive vurderinger for.
 4. I elevlisten klikker du på den eleven som du vil gi en vurdering. 
 5. Når du skal gi vurderingen, er alle dine underveisvurderingeri det aktuelle faget samlet øverst på siden. Klikk på en av stablene for å åpne en liste som viser alle dine vurderte oppgaver/planer.
 6. Det er som standard tre nivåer for vurdering. Skolen/kommunen din kan ha andre nivåer enn det som vises videre i denne instruksjonen. Marker det nivået eleven har nådd. 
 7. Skriv Tilbakemelding-feltet for å gi eleven en kommentar.
 8. Lagre
 • Velg Lagre vurdering – når du har skrevet ferdig vurderingen og vil at kontaktlærer, elev og foresatte skal kunne se vurderingen.
 • Velg Lagre utkast – hvis du ikke har skrevet ferdig vurderingen, eller vil vente til senere med å publisere den. 

 

 1. Du kommer tilbake til elevlisten når vurderingen er lagret.
 • Publisert vurdering – når du har publisert en vurdering, vises det valgte nivået og datoen da vurderingen ble gitt. Denne vurderingen er nå synlig for kontaktlærer, elev og foresatte
 • Lagret som utkast – hvis du har lagret vurderingen som et utkast, fremgår det her

 

Publisere vurderinger lagret som utkast.

 1. Klikk på eleven
 2. Etter at du har gjort eventuelle endringer eller lagt til noe i vurderingen, kan du nå klikke på Lagre vurdering. Vurderingen blir nå publisert for kontaktlærer, elev og foresatte

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?