• Oppdatert
  1. Klikk på Planer i venstremenyen
  2. Klikk på planen du vil vurdere. 
  3. Rull nedover til du ser listen med elever
  4. Klikk på vurder ved siden av den eleven du vil vurdere.
  5. De kompetansemålene du har valgt å arbeide med, vises. Merk av for oppnådde kompetansemål og skriv en tilbakemelding. 
  6. Klikk på Publiser. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?