Opprette gruppeoppgave i planer

 • Oppdatert

Denne instruksjonen er en fortsettelse på en tidligere artikkel Klikk her

 1. Velg Type oppgave.
 2. Gruppe er forhåndsvalgt og basert på gruppen du oppretter planen for.
 3. Fyll utfeltene:
 • A) Start og starttidspunkt – slutt og sluttidspunkt for oppgaven.
 • B) Tittel på oppgaven
 • C) Beskrivelse av hva elevene skal gjøre i oppgaven (instrukser for oppgaven)
 1. Hvis du vil legge ved en filklikker du på Velg filer.
 2. Du kommer nå til din OneDrive. Filene må være lagret i OneDrive for at du skal kunne legge dem ved.
 • A) Marker de filene du vil legge ved planen.
 • B) Velg Select når du har markert filene du vil legge ved, så blir de lagt til i oppgaven.

 

 

 1. Velg filtyper 
 • A) Instruksjon – filen legges til som et dokument elevene kan laste ned
 • B) Maldokument – filen legges til på elevenes arbeidsområde. Elevene får hver sin kopi av dette dokumentet. Det er i dette de skriver innleveringsoppgaven.
 1. Under Kompetansemål legger du til de kompetansemålene du vil at det skal arbeides med i oppgaven. Du foretar dine vurderinger etter kompetansemålene som du legger til her. 
 • A) Velg kompetansemål.
 • B) Skriv eventuelle presiseringer.
 • C) Hvis faget ditt mangler her, kan du velge Legg til fag/kurs og søke opp faget.

 

 1. Under Ekstra tilpasningervises tilpasningene som foreligger for elevene i gruppen planen er opprettet for.
 2. Under Tilordne elever deler du inn elevene i grupper.
 • A) Har du tidligere opprettet grupper via funksjonen Basisgrupper, kan du velge dem under Velg basisgruppeLes mer om hvordan du oppretter basisgrupper.
 • B) Dele inn automatisk – velg Antall grupper eller Elever per gruppe og angi antallet ved hjelp av + (pluss) og - (minus). Velg deretter Generer, så opprettes grupper automatisk.
 • C) Opprette gruppene manuelt via Legg til gruppe. Under Velg gruppe ved siden av hver elev kan du deretter flytte inn elevene i de gruppene du oppretter. 
 1. Avslutt skjemaet ved å velge et av følgende alternativer:
 • A) Publiser – oppgaven publiseres for elevene dine.
 • B) Lagre utkast – oppgaven vises bare for deg.
 • C) Avbryt – ikke noe av det du har gjort, blir lagret.
 1. Du kommer nå tilbake til planen.
 2. Både du og elevene som tildeles oppgaven, kan se den i planen og under Oppgaver i venstremenyen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?