Elever er ikke synlige i Haldor

  • Oppdatert

Haldor Education er i stor grad en integrert tjeneste i deres Microsoft-miljø. Dette betyr at mye av informasjonen og tillatelsene er hentet fra deres Microsoft-miljø og reflektert i Haldor Education, f.eks. hvilken som er elever/lærere i en gruppe.

 

Søkefunksjonen - Eleven mangler fra trefflisten

Denne feilen kan oppstå hvis en synkroniseringstjeneste for elev/personal ikke brukes og eleven ennå ikke har logget inn på Haldor. Så snart eleven har logget seg inn på Haldor for første gang, kommer de inn i vår database og blir deretter søkbare på lærer/kontaktlærer/spesiallærer/administrator.

Eleven legges også inn i databasen dersom en lærer lager en plan/oppgave der en elev er i den aktuelle gruppen.

Dersom elevene nylig er lagt til, kan det også være en liten forsinkelse før de er søkbare, selv om de har logget inn.

 

Grupper - Elever mangler fra undervisningsgruppe/mentorgruppe

Sjekk om eleven er inkludert i teamet/gruppen i deres Microsoft-miljø. elever er medlemmer, lærere/kontaktlærere er eiere.

Eleven er i Team/O365-gruppen: dersom eleven nylig begynte i undervisningsgruppen/kontaktlærergruppen din, kan det bli en forsinkelse på inntil en time til eleven dukker opp i gruppen. Dette er avhengig av at synkerne skal til Haldor, dersom det har gått mer enn en time og eleven fortsatt ikke vises inne i Haldor, snakk med kontaktpersonen på din skole/kommune som da vil kontakte Haldors support for videre feilsøking.

Eleven er ikke i Team/O365-gruppen: Dersom din skole/kommune synkroniserer med Teams, ta kontakt med din kontaktperson som tar opp saken med din synkroniseringspartner.

Dersom din skole/kommune ikke synkroniserer med Teams, legger du til eleven manuelt i teamet. Eleven vil da bli sett inne i Haldor etter 1 time.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?