Skoleoverskridende grupper og vurderinger

  • Oppdatert

Det kan være tilfeller der en gruppe må være tilgjengelig for elever fra flere ulike skoler. Oftest brukes dette i forbindelse med morsmålsundervisning.

Gruppen kobles da til den såkalte standardskolen (navnet på skolen varierer avhengig av kunden). Normalt gjøres dette av den sentrale IT-organisasjonen.

 

Jobbe i en skoleoverskridende gruppe

Alle som er lærere eller elever i gruppen kan få tilgang til den fra sin vanlige skole. Du trenger derfor ikke bytte skole for å få tilgang til en gruppe som er knyttet til standardskolen. Det er kun lærer i forbindelse med vurderinger som trenger å bytte skole, se nedenfor.

 

Vurderinger

For at faglærer skal kunne gjøre vurderinger i gruppa, må følgende forutsetninger være på plass:

  • Læreren har faget knyttet til seg
  • Gruppen har tilsvarende læreplan knyttet til seg
  • Læreren har en rolle som lærer i standardskolen
  • Læreren gjør vurderinger fra standardskolen

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?