• Uppdaterad
 • Syfte: Att skapa ramar för vad som gäller framöver när det kommer till undervisningen - för dig, elever, kollegor/vikarier och vårdnadshavare.
 • Förväntat resultat: Att du skapat upp en första planering i Haldor Education.

Notera: Planering i Haldor är tänkt för arbetsområde/termin/läsår/vecka - för lektionsplanering/dagsplanering bör istället uppgiftsmodulen nyttjas. 

Planeringar i Haldor visas i en Gantt-vy innehållande fyra veckor från vänster till höger. Är du van att ha din planering uppifrån och ned behöver du nu tänka från vänster till höger (arbetsområde/vecka).

 

Planering av undervisning är en del av kärnan i ett läraruppdrag. Det kan förstås göras på många olika sätt, men några fördelar med att göra den direkt i Haldor Education:

 • Planeringen görs synlig för elever och vårdnadshavare - inget dubbelarbete att skriva/publicera detta på andra ställen, behöver kanske inte ens skrivas i ev veckobrev?
  • Planeringen kan döljas för elever och ev vårdnadshavare.
 • Planeringen finns åtkomlig för kollegor och vikarier (behöver inte delas vid frånvaro eller vab).
 • Planeringen är säkert sparad och åtkomlig varhelst man är (med tillgång till internet).
 • Planeringen är åtkomlig för elever även om de är/varit frånvarande, kan förberedas innan och tas igen/tas om i efterhand (med stöd av mentor, elevhälsa, vårdnadshavare...). 
 • Avancerad läsare finns inbyggd för lärare, elever, vårdnadshavare - lässtöd, översättning, uppläsning
 • Planeringen går att återanvända till fler grupper/nästa arbetsområde/nästa läsår...
 • Planeringen delas med kollegor - tillsammans kommer vi längre!
 • Planeringen måste enbart innehålla titel och kopplas till en grupp, men kan även innehålla
  • rubriker, texter, bilder, filmer, inbäddat material...
   • om planeringen innehåller film visas den direkt i Haldor Education med mindre risk för distraktioner
  • länksamlingar, dokument (men det är en fördel att istället skriva direkt i planeringen)
  • uppgifter (vilka även syns i uppgiftsmodul och i schema plus)
  • egenskapade bedömningskriterier - möjligheter till enbart feedback och egna anteckningar
  • koppling till ämnen med Skolverkets betygskriterier/kriterier för bedömning av kunskap, möjligheter till enbart feedback och egna anteckningar - du styr vad elever och vårdnadshavare (inte) ser
  • syfte och centrala innehåll (om kopplad till ämne)
  • aktuella elevers extra anpassningar (om man kopplat på ett ämne)

 

Skapa din första planering

Nu när du har förståelse för planeringsfunktionen i Haldor är det dags för dig att skapa din egen första planering. Nedan finns instruktionsfilmer - med olika längd och fokus - för dig som föredrar att titta på film och skriftliga instruktioner för dig som föredrar det.

 

Instruktionsfilmer

 

Skriftliga instruktioner

 

Nästa steg

När du skapat din planering tänker vi att nästa steg är att skapa en uppgift. 

 

 

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?