• Uppdaterad
 • Syfte: Att ge ramar för uppgifter och/eller lektionsplanering - dig, elever, kollegor/vikarier och vårdnadshavare, samt en yta för säker dokumentation av bedömningar (formativa och summativa)
 • Förväntat resultat: Att du skapat upp en första uppgift i Haldor Education.

Haldor Education hanterar både Haldoruppgifter och teamsuppgifter. I Haldor kan du koppla bedömningskriterier och betygskriterier till teamsuppgifter. Nedanstående gäller främst Haldoruppgifter.

 

Några fördelar med att göra uppgifter direkt i Haldor Education:

 • Uppgifter ger dig en säker yta att spara dina bedömningar på.
 • Uppgifter ger dig en säker yta att kommunicera dina bedömningar på (formativt och/eller summativt).
 • Uppgifter görs synliga för elever och vårdnadshavare - inget dubbelarbete att skriva/publicera detta på andra ställen - hänvisa hit och de finner
  • elever behöver man träna och lära - ett tips är att börja med en extremt enkel uppgift som alla klarar av typ "Skriv ditt namn här och tryck på knappen Skicka in" i ett bifogat malldokument. Följ upp - visa var de hittar feedback (under Utvecklingsöversikt och i uppgiften). 
  • Uppgifter kan låsas och döljas. 
 • Uppgifter finns åtkomliga för kollegor och vikarier (behöver inte delas vid frånvaro eller vab).
 • Uppgifterna är säkert sparade och åtkomliga varhelst man är och det finns tillgång till internet (gäller både personal, elever, vårdnadshavare).
 • Uppgiften är åtkomlig för elever även om de är/varit frånvarande, kan förberedas innan och tas igen/tas om i efterhand. Med stöd från andra vuxna. 
 • Avancerad läsare finns inbyggd för lärare, elever, vårdnadshavare - lässtöd, översättning, uppläsning.
 • Uppgiften går att återanvända till fler grupper/nästa arbetsområde/nästa läsår...
 • Uppgiften delas med kollegor - tillsammans kommer vi längre!

Möjligheter i Haldoruppgifter

Bli nu inte försträckt för att listan nedan är lång - att det finns många möjligheter betyder inte att du behöver använda dig av dem, framförallt inte från start. Det är bara de tre mörkröda som är nödvändiga. 

 • Uppgifter måste innehålla titel, typ, start/sluttid men kan även innehålla:
  • Status: Öppen/Dold/Låst
  • Typ: Inlämning, Läxa, Redovisning, Seminarium, Muntligt prov, Skriftligt prov, Annat.
   • Typ måste väljas - och det är lika bra att sortera upp då det kan sökas upp i schemat sen. 
  • Titel: Helst kort och kärnfull
  • Beskrivning med rubriker, texter, bilder, filmer, inbäddat material...
   • om planeringen innehåller film visas den direkt i Haldor Education med mindre distraktionsrisk.
  • Start- och sluttid.
   • Gör att de sorteras tydligt för elever i kommande/aktuella/passerade, syns 30 min innan deadline i schema. 
  • Lektioner de är kopplade till - syns och är klickbara i schemat på lektionen/lektionerna. 
  • Publiceringsdatum - innan dess ser eleverna inte uppgiften (kräver Schema plus)
  • Egenskapade bedömningskriterier - möjligheter till enbart feedback och egna anteckningar
  • Koppling till Skolverkets betygskriterier/kriterier för bedömning av kunskap - möjligheter till enbart feedback och egna anteckningar, du styr vad elever och vårdnadshavare (inte) ser. 
  • Kamratbedömning / Självbedömning (du styr på vilket sätt och med vilka kriterier)
  • Bifogade filer
   • Instruktioner - som eleverna endast kan läsa
   • Malldokument - som eleverna direkt kan börja arbeta i (och du följa och kommentera process), word, excel, powerpoint öppnas direkt i Haldor men alla filer kan bifogas.
  • aktuella elevers extra anpassningar (om man kopplat på ett ämne)

 

Skapa din första uppgift

Nu när du har förståelse för uppgiftsfunktionen i Haldor är det dags för dig att skapa din egen första uppgift. Nedan finns instruktionsfilmer - med olika längd och fokus - för dig som föredrar att titta på film och skriftliga instruktioner för dig som föredrar det.

 

Instruktionsfilmer

 

Skriftliga instruktioner

 

Nästa steg

När du skapat din uppgift tänker vi att nästa steg antingen är att skapa upp fler uppgifter - eller gå vidare till att bedöma uppvisade kunskaper i en planering eller uppgift.

 

 

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?