• Uppdaterad
  • Syfte: Att vid en viss tidpunkt ge ett summativt omdöme (ofta i formativt syfte) i ett ämne för elev, vårdnadshavare och mentor utifrån de bedömningar som finns gjorda i Haldor och samtidigt utan annat dubbelarbete skapa data till skolledning, elevhälsa, huvudmans analys och systematiska kvalitetsarbete.
  • Förväntat resultat: Att du skapat upp dina första Omdömen i Haldor Education

 

Några fördelar med att göra omdömen direkt i Haldor Education:

  • Rättsäkerhet: Omdömen sparas säkert och förkommer inte. Finns kvar även vid lärar/skolbyte.
  • Likvärdighet: Omdömen hittas av elever, vårdnadshavare, personal på samma sätt oavsett lärare och ämne. 
  • Omdömen görs synliga för elever, vårdnadshavare, mentorer, elevhälsa, skolledning, huvudman (om man har modul Haldor Analys & Uppföljning) - inget dubbelarbete att skriva/publicera detta på andra ställen - hänvisa hit och de hittar (elever behöver man träna och lära, vårdnadshavare berätta/visa för).
  • Omdömen finns åtkomliga för lärare som tar över en grupp, underlättar övergångar.
  • Omdömen är säkert sparade och åtkomliga varhelst man är så länge man har tillgång till internet (gäller både personal, elever, vårdnadshavare).
  • När du skriver dina omdömen har du samtidigt tillgång till alla bedömningar som gjorts i ämnet - oavsett vilken lärare som gjort dessa (du kan ställa in att du bara vill se dina egna, liksom önskat tidsspann)
  • Omdömen kan göras för fler elever samtidigt, man kan återanvända tidigare omdömen, använda nivåer och/eller skriftlig feedback. 

 

Skapa ditt första omdöme

Nu när du har förståelse för omdömesfunktionen i Haldor är det dags för dig att skapa ett första omdöme i något av de ämnen du har tilldelats i Haldor. Nedan finns instruktionsfilmer - med olika längd och fokus - för dig som föredrar att titta på film och skriftliga instruktioner för dig som föredrar det.

 

Instruktionsfilmer

 

Skriftliga instruktioner

 

Nästa steg

När du skapat ditt Omdöme tänker vi att nästa steg antingen är att skapa upp fler Omdömen - eller gå vidare till att arbeta med Kommunikation Inlägg

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?