• Uppdaterad

De förbättrade uppgiftsöversikterna har diskuterats och arbetats fram under våren tillsammans med användare på bland annat HaldorTimmen. Detta är ett första steg i vårt arbetet att förbättra de olika översikterna i Haldor Education. Arbetet med fler översikter kommer fortsatta under hösten.

Vårt fokus har varit att lärare snabbt ska får fram vad som behöver ageras på gällande Uppgifter i Haldor.

Grundfunktionaliteten i vår uppgiftsfunktion är oförändrad, dvs. uppgifter skapas, lämnas in av elever och bedöms på samma sätt som tidigare.

 

Detta är några av förbättringarna vi gjort

  • Möjlighet att välja en mer informationsrik tabellvy för Uppgifter med större frihet att sortera och filtrera efter eget behov.


  • Information om hur många elever som ej påbörjat, påbörjat eller lämnat in i respektive uppgift.


  • Introducerar en Uppgiftslogg där läraren se vad som hänt med elevernas uppgifter, t.ex. när en elev har lämnat in en uppgift.


  • Inlämningstid för en elevs uppgift presenteras och kan vid behov ändras manuellt av lärare (exempelvis om elev lämnat in på alternativa sätt).

 

En kortare genomgång av funktionerna [Video]

 

 

Exempelbilder

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?