Observera: för årskurs 1-3 saknar vissa ämnen kriterier för bedömning av kunskaper (i Haldor förkortat till bedömningskriterier) för årskurs 3. Det beror på att det helt enkelt inte finns några satta dylika från Skolverket, medan däremot Syfte och Centralt innehåll finns för åk 3. Så om man önskar ha fram bedömningsmatris behöver man också lägga till "ämneXX_4-6" för att få fram den, då kriterierna gäller åk 6.

Notera att det i Svenska finns bedömningskriterier för åk 1, från den s k läsa-skriva-räkna-garantin, vilka bör kompletteras med bedömningskriterier för åk 3 då de inte täcker alla aspekter. Ni behöver sedan besluta er för om ni sätter omdömen för båda dessa "ämnen" eller bara det ena. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?