Använda plagiatkontrollen

  • Uppdaterad

 

Direkt i Haldors uppgiftsfunktion så finns en koppling till Urkunds plagieringskontroll. För att du ska kunna nyttja denna måste ni ha en Urkundslicens. Har ni en Urkundlicens och vill koppla den till Haldor Education? Kontakta i så fall oss på support@haldor.se

 

1. Gå till din uppgift. 

 

2. KlickaPlagieringskontroll.

mceclip0.png

 

3. Markera de elever som du vill kontrollera inlämningarna för via Urkund

  • A) Markera alla dokumenten för alla elever.
  • B) Markera enstaka dokument för en elev.

mceclip1.png

 

4. Nu kan du kontrollera de valda dokumenten.

A) Om du markerat ett dokument - klickaKontrollera ute till höger i höjd med valt dokument.

B) Har du markerat alla dokument - klickaKontrollera markerade längst ned på sidan.

mceclip2.png

5. När du får tillbaka dokumentet framgår resultatet av Urkunds granskning direkt i Haldor.

  • Status - Synliggör om dokumentet skickas, analyseras eller är analyserat. 
  • Vikt - hur många % av dokumentet som kan vara plagiat. Dokumentet behöver granskas ytterligare för att avgöra om det rör sig om citeringar eller rent plagiat.
  • Rapport - länk till den fullständiga rapporten hos Urkund.

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?