Sysadmin - Skapa en grupp i Haldor Admin

  • Uppdaterad

I denna artikel kommer vi gå igenom hur du skapar en grupp med Haldor Admin. 

 

1. Välj Create till vänster i listan, och sedan Group.

 

mceclip0.png

 

2. Välj vilken skola gruppen ska tillhöra i listan Select school.

mceclip1.png

 

3. Fyll i ett namn och beskrivning (beskrivning är inte obligatoriskt).

4. Om det är en kurs du skapar så kan du sätta datum på gruppen (inte obligatoriskt).

5. Välj grupptyp under Select group type.

  • Education group - om det ska vara en vanlig grupp för t.ex. Haldor Education.
  • Mentor group - om det ska vara en mentorsgrupp.
  • Class - om det ska vara en klassgrupp.

6. Välj vilka som ska vara ägare av gruppen (lärare) och sök användare under Select teachers.

Ägare blir även medlemmar i gruppen.

mceclip2.png

7. Välj vilka som ska vara medlemmar i gruppen (elever) och sök användare under Select members.
mceclip4.png

8. Klicka Add group.

  • Gruppen skapas nu upp och detta kan ta några minuter innan den visas.
  • Beroende vilken typ av grupp du har valt, kan du även behöva skapa upp ett team.
  • Sök fram gruppen högst upp, gå in på den och välj sedan till höger "Create Team" ifall det inte finns något där. Detta tar också några minuter innan teamet skapas upp. Sen är din grupp redo att användas. 

mceclip5.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?