Bedömningsöversikt undervisande lärare

  • Uppdaterad

 

1. KlickaGrupper i vänstermenyn

2. Klicka på den Grupp som du vill se bedömningar från.

3. Skrolla längst ned på sidan.

4. Här visas en översikt över alla dina elevers bedömningar ifrån den aktuella gruppen. Har du flera läroplaner kopplade till en grupp kommer bedömningarna som visas här att vara från alla de läroplanerna.

5. KlickaÖversikt vid en elev för att se en mer detaljerad vy över aktuell elev.

mceclip1.png

 

6. Här synliggörs de läroplaner/ämnen/kurser som finns i aktuell grupp. Här samlas all Bedömning och Feedback som finns kopplat till bedömda uppgifter och planeringar. 

7. Genom att Klicka på Plusset (+) vid antingen Bedömning eller Feedback så fälls dessa menyer ut och du ser

  • A) Kunskapskraven - du ser en vy med alla kunskapskraven i ämnet. För varje genomförd bedömning visas ett kort i denna lista som synliggör vilka kunskapskrav som eleven har testats på. 
  • B) Feedback - all feedback som du gett i uppgifter och planeringar synliggörs här.

mceclip3.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?