Personal - Ta bort Läroplan ifrån en undervisningsgrupp