Koppla Team som mentorsgrupp i Haldor

  • Uppdaterad

 

Mentorsgrupper används för att få en överblick över dina mentorselevers:

  • Omdömen
  • Bedömningar
  • Närvaro

Obs! I en mentorsgrupp kan du inte jobba med planeringar och uppgifter. 

Tänk på att detta kan vara något som din organisation hanterar centralt, stäm av med er interna kontaktperson för Haldor vilken lösning ni har.

 

1. Klicka på Översikt i vänstermenyn.

mceclip0.png

2. Klicka på Koppla som du hittar uppe till höger.

koppla-grupp.png

3. Sök efter ditt Team eller Office 365-grupp i fältet Grupp.

4. Välj på din Grupp.

5. Klicka på Publicera.

6. Din mentorsgrupp är nu kopplad till Haldor. 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?