• Uppdaterad

 

Om personnummer är importerat till Haldor blir en elev som fyller 18 år automatiskt myndig i systemet. Finns inte personnummer inlagt behöver detta hanteras manuellt enligt följande steg.

 

1. I Sökfunktionen uppe till höger söker du efter eleven.

2.  Under Elever, klicka på den elev som du vill ändra till Myndig i Haldor.

3. KlickaDetaljer.

4. KlickaEllipsen (...) vid eleven.

5. KlickaRedigera.

mceclip0.png

6. Längst ned i formuläret visas eleven och dennes vårdnadshavare.

  • Om eleven står som Inaktiv är eleven inte myndig.
  • Ändra eleven till Aktiv. När eleven är satt som Aktiv räknas eleven som myndig och kan anmäla frånvaro och boka utvecklingssamtal. 

7. Verifiera att vårdnadshavare ändras till Inaktiv, ändra annars manuellt. Om eleven har gett sitt godkännande kan Vårdnadshavare fortsatt vara aktiva och få åtkomst till elevens resultat. Är Vårdnadshavare satta som Inaktiva har de inte längre åtkomst till barnets resultat. 

8. Avsluta genom att KlickaSpara.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?