Bedöm en Teamsuppgift i Haldor

  • Uppdaterad

1. Klicka på Uppgifter i vänstermenyn,

mceclip0.png

2. Klicka på den uppgift som du vill bedöma,

3. Scrolla nedåt så att du kommer till listan med Elever.

4. Kontrollera elevens Status, du kan bara göra en bedömning om eleven har statusen Inlämnad. 

5. Klicka Visa filer som finns i höjd med eleven

 

6. Du kommer in i elevens filyta. Elevens dokument bäddas in direkt på sidan. Om eleven har lämnat in flera dokument kan du navigera mellan dessa i dokumentlistan under Detaljer.

mceclip2.png

8. Klicka  Bedömning för att påbörja bedömningen.

9. Du kan bedöma eleven med hjälp av följande alternativ. Du väljer själv om du vill använda alla alternativ eller bara något av dem.

  • A) Redigera dokument - du kan redigera elevens dokument och ge kommentarer i elevens inlämning
  • B) Kunskapskraven - markera vilken nivå eleven har klarat vid varje kunskapskrav
  • C) Feedback - ge en övergripande feedback på elevens inlämning.

 

10. Klicka på Spara bedömning när du har gjort din bedömning

11. Ska du bedöma fler elever kan du navigera vidare till nästa elev med hjälp av pilarna högst upp till höger.

mceclip5.png

12. Klicka på Pilen vid uppgiftens namn när du är klar med din/dina bedömningar för att komma tillbaka till uppgiftssidan.

mceclip6.png

13. I kategorin Bedömning status har eleven nu fått status Bedömning påbörjad.

14. Olika alternativ under Bedömning status;

  • A) Bedömning påbörjad - Du har påbörjat en bedömning som inte är publicerad för eleven.
  • B) Bedömning publicerad - Du är färdig med din bedömning och den är publicerad för eleven.
  • C) Bedömning ej publicerad - Du är färdig med din bedömning men den är inte publicerad för eleven.

mceclip8.png

 

15. För att publicera en bedömning för en elev: Ändra status från Bedömning påbörjad till Bedömning publicerad.

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?