Skapa uppgift i planering

 • Uppdaterad

Denna instruktion är en fortsättning på en tidigare artikel Klicka här för att läsa den

1. Markera de elever som du vill skapa en uppgift för. Alla elever är markerade som standard. Elever som avmarkeras kommer inte att se uppgiften.

mceclip0.png

2. Välj Typ av uppgift.

mceclip3.png

 

3. Fyll i fälten:

 • A) Start och starttid - slut och sluttid för uppgiften.
 • B) Titel för uppgiften.
 • C) Beskrivning av vad eleverna ska göra i uppgiften (uppgiftens instruktioner).

mceclip0.png

 

4. Typ av bedömning - Du som lärare gör alltid bedömningen, här kan du välja att lägga till följande alternativ utöver din egen bedömning. Obs! Du behöver inte välja något alternativ. 

 • A) Kamratbedömning - exempelvis Elev 1 bedömer Elev 2, Elev 2 bedömer Elev 3 läs mer om kamratbedömning genom att klicka här.
 • B) Självbedömning - eleven bedömer sitt eget arbete. Läs mer om Självbedömning genom att klicka här.

mceclip6.png

 

5. Bifoga filer - Om du vill bifoga en fil, klicka på Välj filer.

6. Du kommer nu till din OneDrive. Du behöver ha filerna i OneDrive för att bifoga dem.

 • A) Markera de filer som du vill bifoga till din planering.
 • B) Välj Select när du har markerat de filer som du vill bifoga så läggs dessa till i uppgiften.

mceclip4.png

 

7. Välj filtyper 

 • A) Instruktion - filen läggs till som ett nedladdningsbart dokument för eleverna
 • B) Malldokument - filen läggs till i elevernas arbetsyta. Eleverna får varsin kopia av detta dokument, det är i detta de skriver sin inlämningsuppgift.
  Obs! När du har lagt till ett malldokument och sparat så kan du inte ta bort/förändra malldokumentet (gäller även i utkastläge).

mceclip8.png

8. Under Kunskapskrav så lägger du till de kunskapskrav som du vill arbeta med i uppgiften. Du gör dina bedömningar efter de kunskapskrav som du här lägger till. 

 • A) Välj kunskapskrav.
 • B) Skriv eventuella förtydliganden.
 • C) Saknas ditt ämne här kan du välja Lägg till ämne/kurs och söka upp ditt ämne.

mceclip5.png

9. Under Extra anpassningar visas de anpassningar som finns för eleverna i den grupp som uppgiften skapats för.

mceclip7.png

10. Avsluta formuläret genom att välja något av följande alternativ:

 • A) Publicera - Uppgiften publiceras för dina elever
 • B) Spara utkast - Uppgiften är bara synlig för dig
 • C) Avbryt - Inget av det som du gjort sparas.

mceclip8.png

11. Du kommer nu tillbaka till planeringen.
mceclip1.png

12. Både du och eleverna som tilldelats uppgiften kan se uppgiften i planeringen och under Uppgifter i vänstermenyn.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?