• Uppdaterad

Nedan finner du fyra olika filmer med lite olika längd och fokus som beskriver hur du som lärare kan skapa en planering i Haldor - samt tio korta tips hur man kan tänka och göra i nästa steg.

 • En översiktlig genomgång (01:15)
 • För dig som arbetar i klassteam (09:42)
 • För dig som arbetar i ett ämnesteam (10:15)
 • En mer detaljerad genomgång som visar alla detaljer (42:30)

Korta tips:

  1. Så här lägger du till ett malldokument för eleverna att börja arbeta i (2:39)
  2. Kopiera en planering (03:28)
  3. Skapa planeringsmallar (5:39)
  4. Omvänd planeringsordning? (01:38)
  5. Snabb genomgång hur du skapar du egna lärandemål i Haldor (03:22)
  6. Snabb genomgång hur du lägger till Skolverkets bedömningskriterier (02:07)
  7. Kopiera in del av ämnets syfte (01:23)
  8. Bokmärk en planering - hitta den smidigt (01:22)
  9. Använd Sway för dynamisk planering i en eller flera grupper (03:05)
  10. Spela in och använd video i dina planeringar via Stream (07:14)

Här en ytterst översiktlig genomgång om hur du kan skapa en planering:

Här en genomgång för dig som ska skapa planering i ett klassteam:

Här genomgång för dig som ska skapa planering i ett ämnesteam:

Här en mer detaljerad genomgång:

Så här lägger du till ett malldokument eleverna direkt kan börja arbeta i

Kopiera en planering

Skapa mallar för planering

Omvänd planeringsordning?

S

Så här skapar du egna lärandemål

Så här lägger du till Skolverkets betygskriterier respektive kriterier för bedömning av kunskap

Kopiera in delar av ämnets syfte i en planering

Bokmärk en planering så du hittar den smidigt

Använd Sway för dynamisk planering i en eller flera grupper

Spela in och använd video i dina planeringar

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?