Filtrering i bedömningsöversikter

 • Uppdaterad

I alla bedömningsöversikter har du möjlighet att som mentor eller undervisande lärare gå in och filtrera på specifika datum som du vill se bedömningar för.

1. Filtreringen är på bilden nedan inställd på "Nuvarande skolår"

mceclip1.png

2. Detta kan du ange

 • A) Startdatum, tidigaste datum för när bedömningar ska visas.
 • B) Slutdatum, sista datum för när bedömningar ska visas
 • C) Välj period, här kan du välja  
  • Nuvarande skolår (2021-08-01 - 2021-07-31)
  • Föregående skolår (2020-08-01 - 2021-07-31)
  • Nuvarande termin (2021-07-31 - 2021-12-31)
 • D) Klicka på Uppdatera när du har valt dina datum

mceclip0.png

3. Efter filtrering till "Föregående skolår"

mceclip3.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?