• Uppdaterad

Som specialpedagog i Haldor kan du nå alla elevers elevkort.

1. Klicka i Sök som du hittar uppe till höger och sök efter eleven.

mceclip0.png

2. Klicka på Eleven.

mceclip1.png

3. Inne på elevkortet har du åtkomst till följande funktioner

  • A) Schema
  • B) Närvaro
  • C) Extra anpassningar 
  • D) Detaljer

mceclip2.png

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?