• Uppdaterad

Det kan finnas tillfällen när en grupp ska vara åtkomlig för elever från flera olika skolor. Oftast används detta i samband med modersmålsundervisning.

Gruppen kopplas då till den s.k. standardskolan (namnet på skolan varierar beroende på kund). I normalfallet görs detta av den centrala IT-organisationen.

 

Arbeta i en skolöverskridande grupp

Alla som står som lärare eller elev till gruppen kommer åt den från sin ordinarie skola. Man behöver alltså inte växla skola för att komma åt en grupp som är kopplad i standardskolan. Endast läraren i samband med omdömen behöver växla skola, se nedan.

 

Omdömen

För att ämnesläraren ska kunna göra omdömen i gruppen behöver följande förutsättningar vara på plats:

  • Läraren har ämnet kopplad till sig i standardskolan (där gruppen finns)
  • Gruppen har motsvarande kursplan/ämnesplan kopplad till sig
  • Läraren har en roll som lärare i standardskolan
  • Läraren gör omdömen från standardskolan

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?