Lärare - Ta bort eller uppdatera närvarorapport

 • Uppdaterad

 

1.  Klicka Schema i vänstermenyn

mceclip0.png

2. Om du ska ta bort/uppdatera en närvarorapport på:

 • A) en av dina egna lektioner ser du till att ditt schema är markerat
 • B) en kollegas, klicka+ Lägg till schema och sök på din kollega. Kollegans schema läggs då till och du kan se dennes schemapositioner. 

mceclip1.png

3. Klicka på den schemaposition där du vill ta bort/uppdatera rapporten

mceclip2.png

4. Om du ska:

 • Uppdatera rapport
  • A) Markera eventuella förändringar i närvarolistan. 
  • B) KlickaUppdatera rapport
 • Ta bort rapporten
  • C) KlickaTa bort rapporten

 

mceclip3.png

 

5. Oavsett om du gör en uppdatering av rapporten eller om du tar bort rapporten sparas versionshistorik för de förändringar som gjorts. 

 • A) Uppdatering av rapport
  • Om en rapport uppdateras och en justering sker, visas en ikon vid den/de elever där en justering har skett. Klicka på eleven (A) för att se justeringen. mceclip4.png
   • 1) Ursprunglig rapport
   • 2) Senaste justeringmceclip0.png
 • B) Ta bort rapport
  • Om en rapport tas bort, sparas eller visualiseras inte statistiken för den registrerade närvaron + frånvaron i översiktsvyerna för mentor eller i Haldor analys och uppföljning.  Du behöver därmed hantera närvaron/frånvaron på nytt för den aktuella lektionen genom att markera eleverna som närvarande eller frånvarande och klicka på Spara rapport. Historiken för tidigare rapporter sparas, ifall borttagandet skedde av misstag. 
  • mceclip7.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?