Mentor - Elevlett utvecklingssamtal

  • Uppdaterad

Elevlett utvecklingssamtal i Haldor innebär att elever har möjlighet att fylla i det uppföljningsformulär som är bifogat till utvecklingssamtalet. 

Obs! Du som mentor kan ha formuläret uppe samtidigt som eleven i ett utvecklingssamtal. Men detta bör undvikas eftersom det finns en risk att informationen som eleven fyller i kan skrivas över om ni är flera som är inne i formuläret samtidigt. 

 

Du kan aktivera elevledda samtal på två sätt. 

Alternativ 1

När du skapar ditt utvecklingssamtal, Elevledda möten aktiveras under Mötesinformation. Markeras Elevledd kommer alla utvecklingssamtal i serien att vara elevledda. 

mceclip0.png

 

Alternativ 2

Inne i ett möte, aktiveras elevledd här kommer bara det enskilda mötet att påverkas av inställningen. 

mceclip1.png

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?