När en elev byter Mentorsgrupp inom samma skola

  • Uppdaterad

I den här artikeln kan du läsa om vilken elevinformation som följer med en elev vid byte av Mentorsgrupp och vilken roll i Haldor som ser vilken information.

Gruppmedlemskap (Undervisningsgrupp / Mentorsgrupp) bestämmer ni i er Microsoft-miljö och administreras av er. Ni väljer själva hur ni arbetar med grupper, t.ex. kan man skapa nya grupper vid varje skolårsstart eller ha kvar samma grupp åtminstone för respektive stadie i grundskolan (1-3, 4-6, 7-9).

Lärare

Har inte relevans då denne inte är del i Mentorsgrupp.

Mentor

  • Ser tidigare elevinformation via elevkortet inkl. information från avslutade grupper.
    (Avslutade grupper finns dock ej valbara för filtrering)
  • Kan se informationen i tidigare Möten inklusive formulär.
  • Ser inte annan information från den tidigare gruppen, t.ex. tidigare Inlägg eller Meddelanden.

 

Elev

  • Ser information i tidigare Möten.
  • Ser inte tidigare inlägg i avslutade/borttagna Grupper.

 

Förslag på hantering vid avslut av Mentorsgrupp

Radera tidigare mentorsgrupp i Microsoft-miljön eller ta bort de som inte längre ska vara Mentorer för eleven från de tidigare mentorsgrupperna.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?