När en elev byter Undervisningsgrupp inom samma skola

 • Uppdaterad

I den här artikeln kan du läsa om vilken elevinformation som följer med en elev vid byte av Undervisningsgrupp och vilken roll i Haldor som ser vilken information.

Gruppmedlemskap (Undervisningsgrupp / Mentorsgrupp) bestämmer ni i er Microsoft-miljö och administreras av er. Ni väljer själva hur ni arbetar med grupper, t.ex. kan man skapa nya grupper vid varje skolårsstart eller ha kvar samma grupp åtminstone för respektive stadie i grundskolan (1-3, 4-6, 7-9).

Lärare

 • Ser tidigare Extra Anpassningar om aktuell grupp är kopplad mot samma ämne som Extra Anpassningen är kopplad mot.
 • Ämneslärare kan komma åt en elevs tidigare Omdömen för sina ämnen och därigenom även se tidigare Bedömningar och bedömda uppgifter relaterat till aktuellt ämne.
 • Kan komma åt tidigare elevinformation (t.ex. Uppgifter, Inlägg) om Läraren kvarstår som ägare i tidigare grupper.

 

Mentor

 • En aktiv mentor ser elevens tidigare information från elevens Undervisningsgrupper genom sitt mentorskap.

 

Elev

 • Kan komma åt tidigare bedömda planeringar och uppgifter via Utvecklingsöversikten
  (gäller även Planeringar och Uppgifter i Arkiverade grupper).
 • Kommer inte åt arkiverade grupper.
  • Kan inte söka upp tidigare planeringar och uppgifter i Arkiverade grupper.
  • Ser inte tidigare Inlägg i Arkiverade grupper.

 

Förslag på hantering vid avslut av Undervisningsgrupp

Låt elever ligga kvar som medlemmar i arkiverade grupper.
Elever som vill ha kvar specifika dokument från Uppgifter sparar dessa dokument exempelvis i sin personliga OneDrive.
Arkivera tidigare grupp – om de raderas så kopplas även lärare bort som ägare och tappar därmed koppling enligt ovan.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?