Övergång, När en elev byter Undervisningsgrupp inom samma skola

 • Uppdaterad

I den här artikeln kan du läsa om vilken elevinformation som följer med en elev vid byte av Undervisningsgrupp och vilken roll i Haldor som ser vilken information.

Gruppmedlemskap (Undervisningsgrupp / Mentorsgrupp) bestämmer ni i er Microsoft-miljö och administreras av er. Ni väljer själva hur ni arbetar med grupper (och tillsammans med eventuell synkpartner),
Vanligen används nya grupper vid varje skolårsstart.

Lärare

 • Ser tidigare Extra Anpassningar om aktuell grupp är kopplad mot samma ämne som Extra Anpassningen är kopplad mot.
 • Ämneslärare kan komma åt en elevs tidigare Omdömen för sina ämnen (se ämneskod) och därigenom även se tidigare Bedömningar och bedömda uppgifter relaterat till aktuellt ämne.
 • Kan komma åt tidigare elevinformation (t.ex. Uppgifter, Inlägg) om Läraren kvarstår som ägare i tidigare grupper.

 

Mentor

 • En aktiv mentor ser elevens tidigare information från elevens Undervisningsgrupper genom sitt mentorskap.

 

Elev

 • Kan komma åt tidigare bedömda planeringar och uppgifter via Utvecklingsöversikten
  (gäller även Planeringar och Uppgifter i Arkiverade grupper).
 • Kan komma åt tidigare Omdömen i ämnen för grupper som eleven inte längre är med i. Även grupper som är arkiverade.
 • Kommer inte åt arkiverade grupper.
  • Kan inte söka upp tidigare Planeringar och Uppgifter i Arkiverade grupper.
  • Ser inte tidigare Inlägg i Arkiverade grupper.

Vårdnadshavare

 • Kan komma åt tidigare bedömda planeringar och uppgifter via Utvecklingsöversikten
 • Kan komma åt tidigare omdömen i ämnen för grupper som eleven inte längre är med i. Även grupper som är arkiverade.

Förslag på hantering vid avslut av Undervisningsgrupp

Låt elever ligga kvar som medlemmar i arkiverade grupper.
Elever som vill ha kvar specifika dokument från Uppgifter sparar dessa dokument exempelvis i sin personliga OneDrive.
Arkivera tidigare grupp – om de raderas så kopplas även lärare bort som ägare och tappar därmed koppling enligt ovan.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?