Grundförutsättningar för att komma åt information om elever

 • Uppdaterad

I den här artikeln kan du se hur Haldor Education, er Microsoft-miljö och elevregister hänger ihop och hur information överförs mellan dessa. Du kan också läsa vilka grundförutsättningar som gäller för att du ska kunna komma åt elevinformation.

Denna artikel är främst riktad till dig som hanterar IT-administrationen eller är Haldor Supportkontakt.

 • Längst ner länkar till videopresentationer med erfarenhetsbaserade tips kring övergångar/läsårsbryt som även innehåller en genomgång av grundförutsättningarna.

 

Haldor Education är en integrerad lösning i er Microsoft-miljö och denna avgör vad man har åtkomst till i Haldor.
I huvudsak ser flödet ut som följer:

blobid0.png

Grupper ansluts i Haldor till EN skola. Personal och elever kan vara knutna till flera grupper och skolor.

 

Grundförutsättningar

Tillgång till information förutsätter att man befinner sig inom samma Microsoft-miljö (Tenant). 

Personal med lärarlicens, elev med elevlicens. 

 

För att komma åt elevinformation i Haldor behöver du som är…

Lärare

 • Ha rollen Lärare på den aktuella skolan.
 • Vara ägare till ett anslutet Microsoft-Team (Undervisningsgrupp i Haldor) där eleven ingår.
 • För att komma åt Omdömen behöver rätt kursplan vara kopplat till Undervisningsgruppen och läraren samtidigt vara kopplad till aktuellt ämne.
 • Eleven behöver finnas på aktuell skola i Haldor

Mentor

 • Ha rollen Mentor på den aktuella skolan.
 • Vara ägare till en ansluten Microsoft-grupp eller -Team (Mentorsgrupp i Haldor) där eleven ingår.
 • Eleven behöver finnas på aktuell skola i Haldor

Barn / Elev / Studerande / Deltagare

 • Ha rollen Elev på den aktuella skolan.
 • Vara medlem till en ansluten Undervisningsgrupp eller Mentorsgrupp till vilka informationen är kopplad (T.ex. Inlägg, Uppgifter, Utvecklingssamtal)

Vårdnadshavare

 • Ha koppling till ett barn eller en elev som har en roll på aktuell skola. 
 • Ha inloggning (via IDP eller mejl, administreras av skola/huvudman) i Haldor Vårdnadshavare.

 

Presentationer av erfarenheter kring grundförutsättningar, övergångar, läsårsbryt:

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?