Byta skola: Grundskola, gymnasiet och högre

 • Uppdaterad

 

I den här artikeln kan du läsa om vilken elevinformation som följer med en elev vid byte av Skola och vilken roll i Haldor som ser vilken information.

Byte av skola innebär i sig också byte av grupper.


Lärare

 • Kan söka fram tidigare Planeringar och Uppgifter.
 • Ämneslärare kan komma åt en elevs tidigare Omdömen för sina ämnen så länge det gäller samma ämnesplan som från tidigare skola.
 • Ser inte tidigare Bedömningar.
 • Ser inte tidigare Inlägg.

Mentor

 • Dokument som lagts i elevkort (ex. PDF/Word-kopia på IUP).
 • Närvarostatistik från tid innan elev började på skolan.
 • Bedömningar (i elevkortet).
 • Omdömen (i elevkortet).
 • Ser inte information från tidigare Möten (inkl formulär i Utvecklingssamtal, t.ex. IUP, om man enbart sparat dem som del av ett Utvecklingssamtal)
 • Ser inte meddelanden skickade i tidigare skola.
 • Ser inte tidigare Inlägg.

Elev

 • Kan komma åt tidigare bedömda planeringar och uppgifter via Utvecklingsöversikten
  (gäller även Planeringar och Uppgifter i Arkiverade grupper).
 • Ser inte tidigare Inlägg.
 • Ser inte tidigare Förskoledokumentation.
 • Kommer inte åt arkiverade grupper.
 • Kan inte söka upp tidigare planeringar och uppgifter i Arkiverade grupper.

Specialpedagog

 • Ser tidigare lagda Extra Anpassningar i elevkortet.


Förslag på handhavandeinstruktion

Överlämnande Mentor lägger in eventuell IUP och andra relevanta, sekretessprövade, dokument i elevkortet under Dokument.

Specialpedagog ser över Extra Anpassningar så att de förs in i den nya skolans struktur.

Ny mentor blir även en förmedlare av information gällande bedömningar och omdömen till undervisande lärare (vid ämnesplansbyten)

Elever som vill ha kvar specifika dokument från Uppgifter sparar företrädesvis dessa dokument i sin personliga OneDrive.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?