• Uppdaterad

I den här artikeln kan du läsa om vilken elevinformation som följer med en elev vid byte från Förskola till Förskoleklass och vilken roll i Haldor som ser vilken information.

Lärare

  • Planeringar som gjorts i förskola kan sökas fram på gruppnivå, ej elevspecifik information eller kopplingar till läroplanen eftersom olika läroplaner gäller.
  • Kan inte se Dokumentation och Inlägg med bilder som skapats i förskolan.
  • Kan inte se tidigare Extra Anpassningar förrän Mentor, Specialpedagog eller Skoladministratör har kopplat Extra Anpassningen till rätt ämne.

 

Mentor

  • Ser dokument som lagts i Elevkort (kallas Barnkort i Förskolan).
  • Ser extra anpassningar – men behöver lägga till dessa i respektive ämnen för att de ska bli synliga för Lärare.
  • Kan inte se tidigare Möten.

 

Specialpedagog

  • Ser tidigare lagda Extra Anpassningar i elevkortet.

 

Vårdnadshavare

  • Information från tidigare förskola är inte tillgänglig.

 

Förslag på hantering

Dokumentation som bedöms viktigt för mottagande skola läggs av överlämnande förskollärare som ett dokument under "Dokumentation" i respektive barns Barnkort (efter sedvanlig sekretessprövning).

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?