Flik för Haldor i Teams för hela organisationen

Information om hur man lägger till en flik i Teams programmatiskt finns hos Microsoft.

T.ex.

https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/team-post-installedapps?view=graph-rest-1.0&tabs=http

https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/channel-post-tabs?view=graph-rest-1.0

 

För att lägga till Haldor Education enligt ovan behöver du följande information:

 

AppID: 60d2935f-2c6b-46f4-82c3-322fa558a5ff

ContentUrl: https://app.haldor.se/haldor-tab/landingpage

EntityID: Haldortab

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?