• Uppdaterad

Generellt gäller:

  • Personal=flera personalkategorier. Lärare=undervisande lärare. Mentor=översikt över elever.
  • Elev=elev/studerande
  • Vårdnadshavare: bortse om ni inte har vårdnadshavare
  • Skola=grundskola (inkl ev fritidshem), gymnasium, vuxenutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola.

Introduktion - varför Haldor?

Om man inte fått någon introduktion i Haldor Education (eller vill ha en ytterligare) kan det vara klokt att inleda med valfri introduktionsfilm - med lite olika längd och fokus: 

 

Logga in på Haldor Education

Du loggar in med ditt M365-konto som du får av din arbetsgivare:

 

Efter introduktion: Förslag på utbildningsgång i nio klickbara steg

Nedan vårt förslag till implementering/test/utbildningsgång av Haldor Education:

  1. Kom igång med Haldor (denna sida)

  2. Kom vidare med Haldor: Planering, hur och varför gör man det i Haldor?

  3. Kom vidare med Haldor: Uppgifter - hur och varför gör man det i Haldor?

  4. Kom vidare med Haldor: Bedömning av uppvisad kunskap, formativ och summativ i Haldor

  5. Kom vidare med Haldor: Omdöme i Haldor, summativ bedömning i ämne (om man har modul) 

  6. Kom vidare med Haldor: Kommunikation envägs - Inlägg i Haldor

  7. Kom vidare med Haldor: Kommunikation tvåvägs - Meddelande i Haldor

  8. Kom vidare med Haldor: Utvecklingssamtal i Haldor (för mentor, om man har modul för samtal)

  9. Kom vidare med Haldor: Schema i Haldor (om man har modul för schema och/eller närvaro/frånvaro)

 

Struktur i respektive utbildningssteg:

  • Syfte: Ett tänkt svar på frågan "Varför ska jag göra detta (i Haldor)?" Alla moduler är inte lika relevanta för alla lärare, skolformer, all undervisning. Det kan vara bra att samtidigt tänka tanken "Varför inte?".
  • Förväntat resultat: Konkret hur du kan se ett "kvitto" på att du kommit vidare inom utbildningssteget.

Vi listar sedan några tankar om fördelar med att använda Haldor för respektive funktion/behov.

Sedan följer en uppmaning att prova det som utbildningssteget lyft fram, med hjälp av:

  • instruktionsfilmer av olika längd och fokus för att passa olika behov och förutsättningar
  • skriftliga instruktioner för den som föredrar det

Se film eller läs instruktion, prova sedan själv, tillsammans med kollegor och elever. Det är så vi lär oss - för vad är egentligen det värsta som kan hända*? I början kan det mesta kännas ovant, men det gäller att försöka se bortom hur-man-brukar-göra till att försöka utforska hur-kan-detta-tänkas-bidra-utifrån-mitt-faktiska-behov? Och vi kommer längre tillsammans - både med kollegor och elever. Att förebilda för elever hur man kan lära har även en poäng i sig.  

Nästa steg

Längst ner står ett förslag på nästa steg. I detta fall - Skapa din första planering

 

*det finns inget sätt att förstöra något oavsiktligt.

 

 

 

 

 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?