• Uppdaterad

Du loggar in med ditt M365-konto som du får av din arbetsgivare:

  • via teamsapp (med nya teamsappen ht23 kan du även växla mellan olika konton)
  • Via teams online, valfri webbläsare (åtminstone de vanligt förekommande)
  • Via app.Haldor.se, valfri webbläsare (åtminstone de vanligt förekommande)

I Haldor Akademin finns ett antal kortare och längre filmer som visar såväl helhet som delar hur du kan arbeta med Haldor Education. Det är förstås olika hur lärare och huvudmän väljer att arbeta med Haldor, så bäst är förstås att ni tillsammans i kollegiet och med eleverna kommer fram till hur ni bäst kan dra nytta av verktyget och lära er tillsammans.

Notera att Lärare och Mentor är två olika roller i Haldor Education - du kan ha en eller båda. Lärar-roll är för undervisning, Mentors-roll för att se hela eleven. Rollerna har varsin sektion i Haldor Akademin. 

Det finns även en mängd skriftliga instruktioner som du hittar under respektive rubrik och/eller genom att nyttja sökfunktionen. Se även sektionen för Nyheter, Tips och Trix samt Svar på vanliga frågor!

Förutom att börja med valfri introduktionsfilm (det finns fem olika -  från 3 min till 2 timmar) föreslår vi att du sedan tar ett område i taget, utifrån de behov du har för din undervisning. Se film eller läs instruktion, prova sedan själv, tillsammans med kollegor och elever. Det är så vi lär oss - för vad är egentligen det värsta som kan hända? I början kan det mesta kännas ovant, men det gäller att se bortom hur-man-brukar-göra till att försöka utforska hur-kan-detta-tänkas-bidra-utifrån-mitt-faktiska-behov

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Var denna artikel till hjälp?