Administrator - Manuelt oppdatere elev som myndig

 • Oppdatert

Hvis personnumre er importert til Haldor, blir en elev automatisk myndig i systemet ved fylte 18 år. Dersom personnumre ikke er lagt inn, må dette behandles manuelt som beskrevet nedenfor.

 1. søkefunksjonen oppe til høyre søker du etter eleven.
 2. Under Elever kan du klikke på eleven du vil endre til Myndig i Haldor.
 3. Klikk på Detaljer.
 4. Klikk på ellipsetegnet (...) ved siden av eleven.
 5. Klikk på Rediger.
 6. Eleven og dennes foresatte vises nederst på skjemaet.
 • Hvis eleven står som Inaktiv, er han/hun ikke myndig.
 • Endre eleven til Aktiv. Når eleven er satt som Aktiv, regnes eleven som myndig og kan melde fravær og bestille utviklingssamtaler. 
 1. Bekreft at foresatte er endret til Inaktiv. Endre det manuelt hvis ikke. Hvis eleven har gitt sitt samtykke, kan Foresatte fremdeles være aktive og ha tilgang til elevens resultater. Når Foresatte er satt som Inaktive, har de ikke lenger tilgang til barnets resultater. 
 2. Avslutt ved å klikke på Lagre.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?