Administrator - Redigere skjemamaler

  • Oppdatert
  1. Klikk på Skjemamaler i venstremenyen.
  2. Klikk på den skjemamalen du vil redigere.
  3. Klikk på Rediger ute til høyre under Verktøy.
  4. Utfør endringene og avslutt ved å klikke på Publiser.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?