Administrator - Redigere læreplan

  • Oppdatert
  1. Klikk på Læreplaner i venstremenyen.

  2. Velg en Læreplan du vil redigere.

  3. Klikk på Endre læreplan, som du finner til høyre under overskriften Verktøy.

  4. Utfør endringene og avslutt ved å klikke på Publiser.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?