Kontaktlærer/administrator – Skrive ut fravær

  • Oppdatert
  1. Søk på elevens navn i søkefeltet oppe til høyre. 
  2. Klikk på den eleven du vil se oversikten for.
  3. Klikk på Fravær.
  4. Kontroller følgende innstillinger
  • A) Mellom hvilke datoer du vil se fraværet.
  • B) Still inn filteret hvis du vil skrive ut noe spesifikt.
  • C) Still inn filtrering på et bestemt fag hvis du ønsker det.
  1. Klikk på Skriv ut.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?