Kontaktlærer - Vurderingsoversikt for kontaktlærer

  • Oppdatert

Som kontaktlærer finner du elevenes vurderinger via kontaktlæreroversikten. Her kan du få oversikt over alle vurderinger for alle fag i din kontaktlærergruppe. Du kan også gå inn og se spesifikt på én elev. 

  1. Klikk på Oversikt i venstremenyen.
  2. Klikk på din kontaktlærergruppe
  3. Du kommer nå inn på kontaktlærersiden for den aktuelle kontaktlærergruppen. Rull til nederst på denne siden for å komme til oversikten. Her vises alle vurderinger. Klikk på en elev for å komme til Elevoversikten og se elevens vurdering i forskjellige fag.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?