Lærere - Skrive vurderinger for flere elever samtidig

 • Oppdatert

Forhold for å kunne lage en vurdering:

 1. Klikk på Vurdering i venstremenyen

 2. Du kommer nå til en side som viser alle fag og undervisningsgrupper som du kan skrive vurderinger i. Fagene vises som overskrifter, og under dem finner du undervisningsgruppene dine.

 3. Klikk på den undervisningsgruppen du vil skrive vurderinger for.

 4. Marker
 • A: Alle elever – for å gi alle elevene samme vurdering
 • B: Merk av / fjern avmerking av enkeltelever – hvis du vil bruke samme vurdering på flere elever, markerer du én og én elev.
 1. Gå til bunnen av elevlisten og klikk på Ny vurdering
 • A: Elever – her vises de elevene du avmerket i forrige trinn. Dem skriver du nå en vurdering for.
 • B: Vurdering – marker hvilken vurdering du vil gi de avmerkede elevene
 • C: Tilbakemelding – skriv den tilbakemeldingen du vil gi de avmerkede elevene
 1.  Klikk på Lagre

 2. Du kommer tilbake til elevlisten når vurderingen er lagret. De markerte elevenes vurderinger er lagret som utkast

 3. Publisere utkast
 • A) Publiser vurdering for en elev - KlikkVis/skriv vurdering for en elev. Du kan nå gjøre eventuelle tillegg/endringer i den enkelte elevs vurdering. KlikkLagre vurdering for å publisere vurderingen.
 • B) Publiser til flere elever samtidig - Velg elevene du ønsker å publisere vurderingen for. Gå til bunnen av elevlisten og klikk på Publiser vurderinger

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?