Elev - Utviklingsoversikt

 • Oppdatert
 1. Klikk på Utviklingsoversikt i venstremenyen
 2. Du kommer nå til Elevoversikten din
 3. Her finner du alle underveisvurderingene som gjelder deg
 • A: Kontroller at Underveisvurderinger er avmerket. Alle fagene dine vises på en liste.
 • B: Klikkplusstegnet for å vise kompetansemålene og se alle underveisvurderingene dine
 • C: Klikkplusstegnet for å se alle tilbakemeldinger på oppgaver og planer fra et aktuelt fag.
 • D: Klikkplusstegnet for å se alle tilbakemeldingene dine fra oppgaver og planer fra det aktuelle faget.
 1. Klikk
 • A: Vurdering
 • B: Her vises fagene dine
 • C: Vurderingen vises ved hvert enkelt fag. Klikk på vurderingen for å lese eventuelle kommentarer fra læreren.
 1. Når du klikker på en vurdering, vises
 • A: Vurderingen
 • B: Kommentarer/tilbakemelding fra læreren
 • C: Tidligere vurderinger
 1. Klikk på 
 • A: Fravær
 • B: Statistikk – her vises sammenlagt statistikk (B påvirkes av valg du har gjort under D og E)
 • C: Fravær – her vises alle registreringer av fravær (C påvirkes av valg du har gjort under D og E)
 • D: Filter – bruk filtreringsfunksjonen for å vise, for eksempel, alt gyldig fravær. 
 • E: Fag/Kurs – her kan du velge å vise alt fravær i et bestemt fag
 1. Klikk på Ekstra tilpasninger
 • A: Her vises dine ekstra tilpasninger
 • B: Her vises 
  • Når den ekstra tilpasningen begynte
  • Om den er aktiv
  • Hvilke fag tilpasningen gjelder for

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?