Administrator - Beskrivelse av roller i Haldor

 • Oppdatert

Følgende funksjoner/knapper i Haldor er tilgjengelige for hver enkelt rolle. 

Lærer

 • Hjem
 • Hendelser
 • Meldinger
 • Møter
 • Innlegg
 • Bokmerker
 • Planer
 • Oppgaver
 • Timeplaner
 • Vurdering
  • Som faglærer tildeler du ekstra tilpasninger via vurderingsfunksjonen
  • Tildele Ekstra Tilpasninger i alle fag eleven leser
  • Fjern Ekstra tilpasninger i alle fag eleven leser
 • Grupper

Kontaktlærer

 • Utviklingssamtaler
 • Oversikt
  • Elevoversikt
   • For alle dine kontaktlærerstudenter
   • Du når:
    • Vurderinger
    • Timeplaner
    • Oppmøte
    • Ekstra tilpasninger
     • Tildele Ekstra Tilpasninger i alle fag eleven leser
     • Fjern Ekstra tilpasninger i alle fag eleven leser
   • Møter
   • Detaljer

Elev

 • Hjem
 • Hendelser
 • Meldinger
 • Møter
 • Innlegg
 • Bokmerker
 • Planer
 • Oppgaver
 • Timeplaner
 • Utviklingsoversikt
 • Grupper

Administrator

 • Skjemamaler
 • Fravær
 • Undervisningstimer uten fraværsføring
 • Admin
 • Innlegg
  • som skoleadministrator ser du alle innlegg adressert til alle grupper på skolen.
  • opprette for alle skolens kontaktlærergrupper, samt de undervisningsgruppene du er eier eller medlem av.
 • Elevoversikt
  • Som skoleadministrator har du tilgang til alle elevers elevoversikt. Dette gjøres via Haldors søkefunksjon. Du når:
   • Vurderinger
   • Timeplaner
   • Oppmøte
   • Ekstra Tilpasninger
    • Tildele Ekstra Tilpasninger i alle fag eleven leser
    • Fjern Ekstra tilpasninger i alle fag eleven leser
   • Møter
   • Detaljer

Spesialpedagog

 • Ekstra tilpasninger
 • Elevoversikt
  • Som spesialpedagog har du tilgang til alle elevers elevoversikt. Dette gjøres via Haldors søkefunksjon. Du når:
   • Timeplaner
   • Oppmøte
   • Ekstra Tilpasninger
    • Lag maler for Ekstra tilpasninger som lærere, kontaktlærere og skoleadministratorer kan bruke ved tildeling
    • Tildele Ekstra tilpasninger til alle elever ved skolen (individuell oppgave)
    • Fjern ekstra tilpasninger for alle elever på skolen
    • Administrer slettede ekstra tilpasninger

Læreplanadministrator

 • Læreplaner

Moderator

 • Rapporterte meldinger

Skoleleder

 • Innlegg
  • som skoleleder ser du alle innlegg rettet til alle gruppene på skolen.
  • opprette innlegg for alle skolens kontaktlærergrupper, samt undervisningsgruppene du er eier eller medlem av.

Virksomhetsleder

 • Inlegg
  • som Virksomhetsleder ser du alle inlegg til alle grupper på skolen som du er ansvarlig for
  • opprette inlegg til alle kontaktlærergrupper ved skolene i din kommune, samt de undervisningsgruppene du er eier eller medlem av.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?