Personale - Rediger utsendelser/innlegg

  • Oppdatert

For å redigere utsendelser/innlegg må du være logget inn på skolen som mottok innlegget. Det vil si

  • Hvis du er logget inn på Skole 1 og lager et innlegg til kun Skole 2, må du bytte til Skole 2 for å se innlegget og dermed kunne redigere det. Nederst i venstremenyen vises hvilken skole du går på, klikk på skolen for å bytte til en annen skole.

  • Men hvis du har laget et innlegg til både skole 1 og skole 2, kan du redigere innlegget fra begge skolene.


1. Klikk på innlegget du vil redigere

 

2. Klikk på Rediger

 

3. Gjør endringene og klikk på Publiser

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?