Lærer - Slett eller oppdater rapporten for oppmøte og fravær

 • Oppdatert

1. Klikk på Timeplan i menyen til venstre

mceclip0.png
2. Hvis du skal slette/oppdatere rapporten for oppmøte og fravær på:

 • A) en av dine egne timer, sørg for at timeplanen din er markert
 • B) en kollegas time, klikk på + Legg til timeplan og søk etter din kollega. Da blir kollegaens timeplan lagt til og du kan se timeplansposisjonene .

mceclip2.png

3. Klikk på timen der du ønsker å slette/oppdatere rapporten

mceclip1.png

4. Hvis du skal:

 • Oppdatere rapporten
  • A) Gjør eventuelle endringer i oppmøtelisten
  • B) Klikk på Oppdater rapport
 • Slette rapporten
  • C) Klikk på Fjern rapport

mceclip3.png

5. Versjonshistorikken for endringene som er gjort lagres både når du oppdaterer eller sletter rapporten.

 • A) Oppdatering av rapport
  • Dersom en rapport oppdateres og justeres, vises et ikon ved siden av eleven/elevene der det er foretatt en justering. Klikk på eleven (A) for å se justeringen 

mceclip4.png

   • 1) Opprinnelig rapport
   • 2) Siste justering

mceclip5.png

 • B) Fjern rapport
  • Dersom en rapport slettes, lagres ikke statistikken for registrert oppmøte + fravær i oversikten til kontaktlæreren eller i Haldor analyse og oppfølging. Du må dermed administrere oppmøtet/fraværet på nytt for timen ved å merke elevene som til stede eller fraværende og klikke på Lagre rapport. Historikken for tidligere rapporter lagres, og du kan se historikken hvis rapporten ble slettet av en feil.

mceclip6.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?