Kontaktlærer - Kontaktlæreroversikt

  • Oppdatert

Kontaktlæreroversikten gir deg som kontaktlærer oversikt over elevene du er kontaktlærer for. For å få tilgang til denne funksjonen må du ha rollen Kontaktlærer og ha kontaktlærergruppen din koblet til Haldor.

1. Klikk på Oversikt i venstremenyen.

mceclip0.png

2. Klikk på din kontaktlærergruppe.

3. I kontaktlærergruppen kan du se all informasjon om elevene du er kontaktlærer for. Øverst på siden vises:

  • A) Hvem er kontaktlærer/eiere av gruppen
  • B) Alle ekstra tilpasninger for elevene du er kontaktlærer for.

4. Hvis du ruller nedover på siden, ser du alle innlegg som er publisert for kontaktlærergruppen. Du har også mulighet til å opprette nye innlegg til elevene du er kontaktlærer for, og deres foresatte. 

 

5. Hvis du ruller til nederst på siden, finner du en oversikt over elevenes Underveisvurderinger, Vurderinger og Fravær.

  • A) Du kan velge å filtrere Underveisvurdering, Vurdering og Fravær mellom bestemte datoer her.
  • B) Du får tilgang til elevoversikten ved å klikke på en elev. 

mceclip0.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?