Kontaktlærer - Elevoversikt

  • Oppdatert

I elevoversikten finner du informasjon om eleven. Hvilke opplysninger du ser, er basert på hvilken rolle du har i Haldor. 

I dag vises elevoversikten for rollene Skoleadministrator og Kontaktlærer. 

Som kontaktlærer kan du også gå via Oversikt i venstrenavigasjonen og klikke deg frem til opplysningene. I denne veiviseren beskrives veien via søkefunksjonen.

1. Søk elevens navn i søkefeltet oppe til høyre. 

mceclip0.png

2. Klikk på eleven du vil se elevoversikten for.

3. Du kommer nå inn på elevoversikten. Hvilke opplysninger du ser, er basert på hvilken rolle du har i Haldor og hvilke funksjoner som er aktivert. 

  • A) Underveisvurdering – elevens underveisvurderinger
  • B) Vurdering – elevens vurderinger
  • C) Timeplan – elevens individuelle timeplan
  • D) Oppmøte – elevens oppmøte
  • E) Ekstra tilpasninger – se og opprett ekstra tilpasninger for eleven
  • F) Møter – alle møter som eleven kalles inn til
  • G) Dokumentasjon – last opp filer knyttet til eleven
  • H) Detaljer – kontaktopplysninger til foresatte.

mceclip1.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?