Foreldre - Engasjerende leser/Immersive reader (Mobilapp)

 • Oppdatert

Microsofts Engasjerende leser kan også hete Immersive reader, avhengig av hvilken type mobil du bruker. Tjenesten fungerer på samme måte. 

Engasjerende leser finner du i 

 • Innlegg
 • Planer
 • Oppgaver
 • Meldinger
 1. InnleggPlanerog Oppgaverfinner du alltid Engasjerende leser øverst. Trykk på Engasjerende leser (Immersive reader) for å starte tjenesten
 2. Teksten åpnes i tjenesten, og en viss tilpasning av teksten skjer allerede nå.
 • A: Trykk på pilen for å gå tilbake til innlegget/planen/oppgaven
 • B: Trykk på de tre strekene for å tilpasse teksten
 1. Når du har trykket på de tre strekene, kommer du til følgende side.
 • A: Trykk på krysset for å gå tilbake til forrige side.
 • B: Innstillinger for tekst
  • Justere tekststørrelse
  • Øke avstand mellom tegnene
  • Endre skrift
  • justere temaene (farger)
 • C: Alternativer for grammatikk
  • markere stavelser
  • vise ordklasser
 • D: Leseinnstillinger
  • angi et linjefokus
  • bildeordlister
  • oversett tekst
 1. På startsiden for Engasjerende leser kan du også 

A: Lytte til teksten ved å trykke på Spill av

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?