Kontaktlærer - Opprette en utviklingssamtale

 • Oppdatert
 1. Klikk på Utviklingssamtale i venstremenyen.
 2. Klikk på Nytt møte som du finner oppe til høyre.
 3. Opprettingen av utviklingssamtalen foregår i fire trinn. Du kan se hvor i prosessen du er, og hvis du vil, kan du klikke på hvert trinn i denne menyen for å navigere frem- og bakover. 
 4. Fyll ut følgende under Møteinformasjon:
 • A) Tittel – for eksempel Utviklingssamtale for runde 7.
 • B) Informasjon til deltakere – informasjonen som fylles ut her, formidles til alle elever og foresatte som inviteres til en utviklingssamtale. 
 1. Velg:
 • A) Opprett Teams-møte – hvis dette alternativet avmerkes, opprettes et Teams-møte for hver enkelt utviklingssamtale som sendes ut.
 • B) Elevstyrt – hvis dette alternativet avmerkes, kommer alle elever til å få lede sin egen utviklingssamtale. Det betyr at eleven kan skrive i oppfølgingsskjemaet (trinn 8 i denne veiledningen), både før og under møtet.
 1. Under Deltakere velger du hvem som skal inviteres til møtet. Under Deltakere ser du gruppene du er kontaktperson for. Her kan du velge hele gruppen eller merke av for enkeltpersoner som du vil invitere. Merker du av for hele gruppen, inviteres alle barna og deres foresatte til separate møter. Det blir her ett møte per «familie». Er dere flere kontaktlærere i kontaktlærergruppen, vil disse også bli invitert til hvert møte.

 2. Klikk på Neste. 

 3. Når du har klikket på Neste, blir du spurt om du vil sende ut et spørreskjema til deltakerne.

Hvis du velger:

 • Ja – får du mulighet til å legge til skjemaer til møtet og skjemaer som deltakerne kan fylle ut før møtet. Dette alternativet velges i denne instruksen.
 • Nei – du hopper over Skjemaer og kommer til Møter
 1. Klikk på knappen Ja.

 2. Legg til skjema.

 3. Fyll ut skjemaet:
 • A) Skjemamal – velg en mal fra rullegardinmenyen. Når du har valgt en mal, åpnes en forhåndsvisning av skjemaet nederst i det aktuelle vinduet.
 • B) Skjemaets tittel – fylles ut automatisk, du kan endre den hvis du vil.
 • C) Beskrivelse – beskriv skjemaet. Dette feltet kan stå tomt.
 • D) Bruk
  • Oppfølging under møtet – merk av hvis du vil fylle ut skjemaet under møtet
  • Sende til deltakere – merk av hvis du vil sende skjemaet til barna og/eller foresatt før møtet. De du velger, får sin egen kopi som de kan fylle ut. 
 1. Klikk på Lagre.

 2. Skjemaet blir nå lagt til.

Avhengig av hvilke innstillinger du valgte da du la til skjemaet, får du 1–3 skjemaer. 

 • A) Oppfølging – fylles ut under møtet.
 • B) Tildelt elever – elevens private kopi.
 • C) Tildelt foresatte – foresattes private kopi.
 1. Klikk på Neste.

 2. Møter– du får spørsmål om du vil opprette møtetidspunkt som foresatte kan bestille. 
 • Ja – du får mulighet til å opprette møtetidspunkt. Du kan velge å gjøre dette senere hvis du ikke vet hvilke dager/klokkeslett du kan ha utviklingssamtaler. Du kan også legge til flere tidspunkt ved en senere anledning. Dette alternativet velges i denne instruksen.
 • Nei – du hopper over «Møter» og kommer til «Kontroller og lagre». 
 1. Møter– klikk på spørsmålstegnet for å få instruksjoner direkte fra Haldor for hvordan du går frem.

 2. Når du har lagt til møtetidspunktene, klikker du på Neste. Hvis du vil, kan du legge til flere tidspunkt ved en senere anledning.
 3. Du er nå på det siste trinnet, som er Kontroller og lagre. Her kan du nå velge å publisere møtet ditt, eller lagre det som et utkast.
 • A) Lagre og publiser – møtet vises for alle elever og foresatte som er invitert. Foresatte kan nå gå inn og skrive seg på de tidspunktene du har angitt.
 • B) Lagre utkast – møtet vises bare for deg som lærer. Du kan fortsette å redigere utviklingssamtalen og publisere den ved en senere anledning.
 1. Hvis du valgte
 • Lagre og publiser Da kommer du direkte inn på utviklingssamtalen. Her står et eget møte for hver elev.
 • Lagre utkast tar deg direkte til Behandling av forespørsler
 1. Utviklingssamtalen finner du i venstremenyen under Utviklingssamtale. Her fremgår det om det er en publisert utviklingssamtale eller et utkast. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Var denne artikkelen nyttig?